ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В ЛРС-Балчик отстрелът намалява, дивечът се увеличава

балчик лов

Намаление в отстрела отчитат за последния ловен сезон ловците от ЛРС-Балчик. По данни от пролетната таксация обаче, дивечовите запаси в ловностопанските райони на дружините се увеличават. Минимален, но все пак ръст има при дивата свиня. Значително повече са фазаните.

Само 20 диви свине са отстреляли ловците за сезон 2022-2023. Слабата слука е резултат от болестта Африканска чума по дивите свине, която се е  отразила драматично на този вид дивеч. Като цяло за последните 2-3 години се отчита драстично намаление в популацията на дивата свиня. Тазгодишното пролетно преброяване обаче, дава надежда – преброени са 115 броя животни от вида при 109 за м. г.

През изтеклия ловен сезон ловците от Балчик за първи път от години са планирали и провели лов на заек. Отстреляни с 55 диви заека. Най-добър е резултатът от лова на  пъдпъдъци. Отчетени са 1466 екземпляра.

Добър е отстрелът и в най-трудния и емоционален птичи лов – ловът на бекаси. Общо за сезона са отчетени 312 броя  птици от видовете горски бекас и средна бекасина.

Само 106 фазана имат в актива си ловците  от 16-те ловно-рибарски дружини в състава на ЛРС-Балчик за отминалия сезон. В същото време, като отчитат ловностопанската дейност от сдружението съобщават, че през изминалата  година дружеството е организирало разселването на дивеч и дивата природа е обогатена с 380 фазана. 280 от фермено произведените птици са закупени със средства на сдружението,  а 100 са предоставени по Национална програма за разселване на дивеч на  НЛРС-СЛРБ.

Резултатът е виден при пролетната таксация на дивеча – при 1522 фазанови птици за 2022 г., през 2023 г. са преброени 1740.

Като важна част от грижата за дивеча ловците припознават дейностите по подхранването през зимата, когато хранителната база в природата е оскъдна. То се извършва със средства на сдружението и на дружините. През изминалата година закупеният фураж е 1,500 т.

В дружеството се поддържат хранилки за кокошеви  птици и за друг дребен местен дивеч.  

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ