ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Незапомнено добър пъдпъдъчи лов във Видинско

видинско лов

Удивително силен старт на новия сезон при лова на пъдпъдъци отчитат ловци от видинското сдружение. Най-добра е слуката в равнинна­та част на региона, но и край водоемите в по-високата, по­лупланинската и планинска зона също отчитат успешно начало с добър отстрел, съ­общи специалистът по лова на Видинското ловно-рибар­ско сдружение Румен Нико­лов.

„На първите два излета при откриването имаше много пъдпъдък. За по-малко от час направихме нормата. Сега за съжаление вече не е така – всички ниви вече са обра­ботени и третирани с препа­рати за растителна защита. По-трудно намираме полета за лов на пъдпъдък. Хубаво­то е, че не намираме мъртви животни, но това, че се уни­щожават местообитанията им, също не е добра практи­ка“, обясни председателят на дружината от с. Гъмзово Борислав Спиров.

видинско лов

Групата ловци от същата дружина, които открили сезона на гур­гулица, имали успешен лов, макар да не видели онова изобилие от дивечови птици, както е било пре­ди 7-8 години.

В полетата край река Ду­нав ловците също се радват на добра слука и прогнозират силен сезон.

Край Грамада, където има и горски и полски ловносто­пански райони, в сравнение с предходните 2-3 години популацията на пъдпъдък е в значително по-добро със­тояние.

видинско лов

„Промяна към добро в популацията на пъдпъдъ­ка вероятно е следствие от промяната на климатичните условия. Тази година имаше значителни валежи, а това благоприятства по-дългото им оставане на наша територия, преди да отлетят“, прогнози­ра Венелин Георгиев, пред­седател на дружината в град Грамада.

Наблюденията на потом­ствения ловец върху гургу­лицата показват, че пред пролетта, когато този вид птици идват у нас, е имало много сериозно присъствие на вида. И сега, при старта на сезона, макар и само око­ло язовира, близо до града, където има ниви със слън­чоглед, популацията на този вид дивеч се е запазила и ловците имат слука.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ