140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Успешен излет и веселие в ЛРД-Абланица

абланица лов

Осем месечната ловна па­уза приключи и откриването на новия за лов на пернати беше повод почти всички ловни дружинки в региона по вече утвърдена традиция да се разтъпчат по наскоро ожънатите стърнища и сло­гове.

Първите колегиални срещи в дребнодивечовите ловни полета бяха естестве­но продължение на усилията и грижите на ловците през пролетните и летни месеци да подсигурят не само добра хранителна среда за дивеча, но и да го опазят.

Моите впечатления от пър­вия ловен ден са от излета на ловците от село Абланица – една изключително добре организирана и дисципли­нирана дружинка с вече ут­върдени традиции в ловния спорт и изграден авторитет сред населението с похвал­ни обществени инициати­ви. Моторът на всички идеи и организирани събития е председателят на ЛРС-Абланица Халил Гущеров, ловец от двайсет и седем години, двайсет годи­ни отговорник на група и сега първи мандат председател.

Естествено, първият ловен излет започна с много добро настроение на участващите в лова петнайсетина ловци край новостроящия се ловен заслон в м. „Гърджу­лов кладенец“.

абланица лов

„Колеги, да е хаирлия на­чалото на новия ловен сезон – развълнувано пожела Халил Гущеров – Със здраве и до­бра слука да започнем и за­вършим новия сезон. Имаме добри пасажи на пъдпъдък в ловното ни поле заради жи­тата, имаме и гривяци и гур­гулици. Не се съмнявам, че всички познавате изисквания­та за групов лов на пъдпъдък. Най-важно е да спазваме пра­вилата за безопасно използ­ване на оръжието!“

Първият пъдпъдък беше при­земен от точното око на Седи Чаушов, но постепенно мла­дият, но много точен стрелец Юсеин Гущеров със серия от показни попадения поведе лидерството сред стрелците. Естествено, постижението беше заслуга и на неговия се­тер, отлично обучен птичар с потекло от Италия.

абланица лов

Още се спори коя е офици­алната част на откриването – дали претърсването и гърме­жите в стърнищата до обяд, докато слънцето неудържимо напича гърбовете, или остана­лата част от деня. Ловците, доста уморени и прашясали от гонката, се охлаждат и измиват на чешмата, но не спират да коментират отдел­ни ситуации с много чувство за хумор и признателност за майсторлъка на някои от колегите. В единия край на вече подредената трапеза с всевъзможни салати, мезе­та и напитки, председателя Халил Гущеров с помощта на Сюлейман Барутев вече кърши парчета от изпеченото агне, които изпълват въздуха с необикновения аромат на чеверме по хайдушки, а сети­вата се настройват за вълну­ващо удоволствие.

Кузман ПЕТРОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ