140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

За лов на пъдпъдъци ЛРД-Девин 1 гостува на ловците от Лясково

девин лов

Ловци от дружина Девин 1 тази неделя гостуваха на дру­гарите си от Ляксово за лов на пъдпъдъци. Този лов в начало­то на сезона от ловци от двете девински дружини е вече традиционен, защото в ловносто­панския район на Лясково има местообитания, подходящи за пъдпъдъци.

Всяка година председателят на ловно-ри­барското сдружение в Девин и на дружина Девин 1- Здравко Иванов, организира сборна гру­па за лов на пъдпъдъци. Гост и на двете девински дружини тази неделя бе колегата им от Батак Петър Димов.

Доволни от слуката на пъдпъдъци са ловците от ЛРД-Витановци

Ловците излязоха на полето на зазоряване, докато още бе хладно. В самото начало на из­лета, малко след като се бяха подредили в стройна редица и синхронизирали скоростта, с която ще обходят полето, кучетата вдигнаха 7-8 пъдпъ­дъка. Това обнадежди ловците и ги окуражи да изминат близо 12 километра в търсенето на дивеча. Слуката им бе скром­на, но емоциите от птичия лов незабравими. Най-доволен от интензивната разходка в по­летата на Родопа планина бе гостът от Батак.

В началото на октомври, ко­гато се даде стартът на лова на едър дивеч, лясковските ловци по традиция връщат гос­туването, като ловуват заедно с колеги си от Девин 1, защото основният вид дивеч в техния ловностопански район е дива­та свиня.

Анелия Славейкова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ