НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Поморие – В очакване на пасажи от пъдпъдъци (ВИДЕО)

Поморие

С точен мерник и добра слука ловците от Ловно-ри­барско сдружение „Гларус“- Поморие дадоха старт на сезона за прелетен дивеч.

Във втората седмица на август пушките пукнаха из полета, ниви и стърнища в целия регион, които са пъл­ни и с пъдпъдък, и с гривяк, и с гургулица.

„Дойде нашето време“, казват местните ловци и потриват ръце в очакване на мигриращи пасажи след средата на септември, кога­то е златното време за лов на пернати пътешествени­ци.

поморие лов

Желязко Василев от ЛРД- Козичино е ловец с над 20-годишен опит. Той призна­ва, че когато е имало дива свиня, местните ловци не са обръщали внимание на другите видове.

Сега обаче, разчита на сензитивния нос на своя английски сетер. Василев споделя, че сезонът на пъд­пъдък е обнадеждаващ. С всеки изминал излет кучетата откриват все повече дивеч.

“Началото бе по-слабо, за­щото пъдпъдъците бяха много нервни. Вдигаха се на 30-40 метра пред кучетата. Сега постепенно се успокояват и резултатите се повишават значително“, обясни дълго­годишният ловец от сдру­жението в Поморие.

поморие лов

„Сезонът тръгна успешно и сме доволни от това, кое­то ни дава природата. В мо­мента в районите ни има доста местен пъдпъдък. Гривякът и гургулицата също имат стабилна популация. Август обаче беше прекалено сух, затова и птиците са местни. Стягаме се за големите па­сажи, който ще донесат още радост на ловците“, каза Дончо Дончев, председател на ЛРС-Поморие.

Той отчете значително по-силен прелет на птици и много по-добри резултати в лова в сравнение с миналата го­дина.

Лалка КИПРОВА

Кристиян ПОПОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ