НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В ЛРС-Ловеч отчитат ръст при отстрела на пъдпъдъци

ловеч лов

Ръст на отстрела на пъдпъ­дъци през август спрямо миналогодишния отчитат от ЛРС-Ловеч. Сега са улучени 1496 пъдпъдъка – с 257 пове­че от м.г., съобщи ръководите­лят на сдружението Дико Йорданов.

Не така стоят нещата при гривяка и гургулицата обаче. През миналогодишния август са отстреляни съответно 453 и 555 птици, докато сега те са двойно по-малко – 232 и 277.

Причината – намалялата като цяло популация при тези два вида. С цел възстановяване­то й отстрелът на гургулица е ограничен и е само в съботен ден, обясни инж. Йорданов. Освен това се провежда и мониторинг на гур­гулицата в цялата страна.

В първия месец на новия ловен сезон на територията на ЛРС-Ловеч, на която рабо­тят две държавни горски сто­панства – Ловеч и Лесидрен, са издадени 377 разрешител­ни за лов, а бързи сметки со­чат – проведени са около 800 ловни излета.

Кои са първен­ците по отстрел на пернати до момента?

При пъдпъдъците с най-до­бри резултати на територията на ДГС-Ловеч са ЛРД-Радюве­не с 200 бр., следвани от ЛРД-Чавдарци – 132, и ЛРД-Крушу­на – 116.

На територията на ДГС-Лесидрен с най-точен мерник са ловците от ЛРД- Угърчин-I с 88 пъдпъдъка. При гургулицата в обхвата на ДГС-Ловеч най-добри са от ЛРД-Крушуна с 82 птици, а в ДГС-Лесидрен – ЛРД-Катунец – 28. Ловците от Катунец имат и най-много отстреляни гривя­ци – 43, следвани от ЛРД-Леш­ница – 34.

На територията на ЛРС-Ло­веч новият ловен сезон е запо­чнал спокойно и без инциден­ти, информира още Дико Йорданов. До този момент ловците не са намирали тру­пове или останки на животни, свидетелстващи за наличие на АЧС, допълни той.

И при­помни, че преди около месец АЧС беше регистрирана в лу­ковитското село Карлуково – в лично стопанство. Радостно е, че в дивия свят засега няма случаи на болестта, коменти­ра ръководителят на ЛРС-Ло­веч.

Светломира АНАСТАСОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ