ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Силистра – Разселването на фазани дава добри резултати

силистра фазани

Интензивното разселване на ловен фазан на територията на ЛРС-Силистра се отплаща и с добри резултати в лова, споделиха председателят на сдружението Орлин Николов и специалистът по лова Стоян Стоянов.

През 2023 г. силистренските ловци са разселили общо 2100 90-дневни фазана (с което за­пазват нивото на разселване на 90-дневни птици от предишни години), а към тях са добавили и още 560 45-дневни, купени от две дружини за до­отглеждане. Ловците от ЛРС-Силистра заявяват повишен интерес към изграж­дане на волиери и купуване на млади птици за доотглеждане и за следващата 2024 г.

През тази година най-много фазани са разселени в лов­ностопанските райони на ЛРД-Айдемир (300 бр.), ЛРД-Среди­ще (120 бр.), ЛРД-Кайнарджа (110 бр.) и ЛРД-Ситово (100 бр.)

Всичко това позволява провеж­дането на успешни ловни изле­ти, които компенсират слабото присъствие на дива свиня в ловните полета на сдружението.

Христина СИМЕОНОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ