140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Славейно – Да оставим да говорят числата

славейно лов

Приключването на ловния сезон и прекратяване на излетите не означава спокойствие за ловците от дружините, числящи се към ЛРС “Глухар“ село Славейно. Започват дните на равносметка и анализи, които безспорно допринасят за намиране на правилен подход при организиране на работата в отделните дружини и групи в сдружението.

Както и се очакваше, сезонът приключва с изпълнение и преизпълнение на плановите показатели при дивата свиня, а при разговорите с председателите обикновено те казват да оставим числата да говорят.

Основен обект на ловците от Родопите обикновено е дивата свиня и всички усилия на ловците са насочени към този вид. При справката в плана и изпълнението на плановите показатели се вижда, че при всички дружини има преизпълнение.

При план от 64 диви свине ловците от дружината в село Славейно са отстреляли 96 прасета. Колегите им от Петково при план от 36 са отстреляли 56. Ловците от Баните и Давидково също преизпълняват плана като отстрелват съответно 76 и 46 прасета. Дружина първенец от сдружението е тази в село Загражден, като при план 78 е отстреляла общо 158 диви свине, което си е своеобразен рекорд. Ловците от Стража и Търън се разписват с 35 и 59 бр., като ловците от Стража изпълняват плана, а тези от Търън го преизпълняват.

славейно лов

Друг представител на българската гора, които предизвиква интерес сред ловците, е ловът на сърна. Тук плановите показатели не са изпълнени, а някой дружини са без реализирана слука. С добър отстрел са ловците от Славейно и Баните с 5 и 8 сърни. Останалите дружини се разписват с по две-три сърни въпреки добрата популация.

През този сезон само две дружини имат план за благороден елен, но няма реализиран отстрел.

Друг лов, на който се набляга, е отстрелът на хищници, но резултатите далеч не са като тези за дивата свиня.

При правените вътрешни анализи в дружините се отчита неизпълнение на плановите показатели при отстрела на хищници и най-вече при лисицата, която изобилства в гората, а през последните години се появява и в населените места при липса на храна в гората.

Какви са резултатите: при план от 23 лисици ловците от ЛРД-Славейно са отстреляли само 7, а петковските ловци при план от 12 са отстреляли само 1. При лова на лисици най-добре се справят ловците от село Баните, като при план 8 са отстреляни 36 лисици.

Ловците от село Давидково също имат добри попадения, като при план от 4 лисици имат отстреляни 10. За разлика от лова за дива свиня ловците от Загражден при лова за лисици нямат нито едно попадение, въпреки че в дружината има добри лисичари. Това е или малшанс,  или прекомерна заетост при лов на дива свиня.

Ловците от Стража и Търън имат слука и добро изпълнение, съответно 12 и 18 лисици. През последните години пред сдружението има още един проблем – появата на чакали в ловните полета, които също нанасят вреди на дивеча. До този момент няма слука и не е отстрелян нито един чакал, а и ловците нямат опит при лова за чакали, защото този вид отсъстваше в горите до сега.

Искра Сиракова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ