НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Оцениха със златен медал трофей на дружината в Манастирище

манастирище лов

121.35 т. по CIC и златен медал. Това е оценката на ре­гионалната комисия за оценка на трофеи в София за трофея на отстреляната дива свиня от Силви Николов в ловностопанския район на дру­жината в с. Манастирище. Слуката споходила успешния ловец по време на предпоследния излет на този вид дивеч – 13 януари.

Николов е по-познат като рибо­ловец с участие и доброто класиране на редица риболов­ни състезания.

манастирище лов

През последния сезон го споходила и слуката в лова – освен златен медал на дива свиня има завоюван още един медал за трофей – сребърен на сръндак, оценен със 125.18т. по CIC.

Сребърен медал е присъден за още един трофей на дива свиня, отстрелян в ловносто­панки район на дружината в Мана­стирище. Със 117. 35 т. по CIC е оценена слуката на Павлин Правчански от 8 януари.

манастирище лов

7 са дивите свине, успешно отстреляни от ловците на дружи­ната в Манастирище през послед­ния сезон. Медалите за тро­феите на два от екземплярите са ясен белег за доброто сто­панисване на дивеча в района.

За статистиката ловно-ри­барско сдружение София-за­пад отчита общ отстрел за сезона от 93 диви свине. Най-резултатни с 50 бр. отстрел за този вид дивеч са ловците от дружина Люлин.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ