НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Антоново – Дивите свине се настаниха в Тузлушкия край

антоново лов

В ЛРД-Стеврек 2 са отстреляни 24 диви свине, в Първа градска дружина – 22, в Длъжка поляна – 13. С 12 слуки са в Стеврек 1, а с по 11 – в селата Таймище и Орач.

Показателно е, че няколко от посочените дружини изпълниха плана за отстрел  на дивите свине още през първия месец и това наложи да бъде коригиран и завишен, за да могат да ловуват до края на сезона.

Общо в сдружението са отстреляни 121 диви свине, което е доста повече от отчетените 87 през миналия сезон. При това статистиката е за отминалата календарна година, а през януарските излети са добавени още 22 животни.

антоново лов

Ръководителят на ЛРС-Антоново Иван Иванов изразява задоволство от отминалия сезон:

„Тръгнахме много силно, после имаше известен застой, сякаш животните изчезнаха, за да се появят отново и да завършим сезона подобаващо. Това е много добра тенденция, можем да кажем, че дивите свине се завръщат в Тузлушкия край. Този лов е традиционен за нас и въпреки преживените катаклизми с болести и пандемии, нещата тръгват към подобрение…“

Успоредно с дивите свине падат и хищници, на тях ловуват и индивидуално. С най-добър отстрел на чакали е Втора градска дружина, реализирала над 40 хищника. Следват ловците от Любичево и Добротица.

антоново лов

Ако се върнем по-назад във времето, може да се отбележи и друга положителна тенденция. Отстреляни са 1330 пъдпъдъка, при едва 900 в предходната година. На гургулици се ловува по-малко предвид наложените рестрикции и с цел да се опази намаляващата популация. Гривяци има и тяхната численост не се променя съществено през последните години.

На фазани и диви зайци в ЛРС-Антоново не ловуват, поне засега. Правят разселване на фазани и виждат ефекта от тази дейност. Ще ги съхраняват още и вероятно не е далеч времето, когато ще организират по някой излет.

В ЛРС-Антоново членуват 12 дружини и 670 ловци.

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ