140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС– Стражица – Има дружини с преизпълнен план за дивите свине

стражица лов


По-добър ловен сезон от предишния отчита сдружение „Ловно-рибарско дружество „Тасладжа” в Стражица.

Отстреляните диви свине са 94, което е 76 % от предвиденото. Най-добри резултати в този лов показаха две дружини, за които се наложи корекция на плана – в с. Бряговица, чиито членове първи изпълниха плана си, и в с. Асеново.

Сега надеждата е, след като последиците от появата на чумната зараза вече се преодоляват, популацията на този дивеч, който е основен за стражишките ловци, да продължи да се стабилизира, за да са още по-успешни бъдещите ловни излети.
И през миналия ловен сезон сдружението имаше план за отстрел и на друг едър дивеч освен дивата свиня. Отчетени са 9 благородни елена и 13 сърни.


В дружините не липсват ловци, които са любители на пернатия дивеч. Наистина, те не успяха да достигнат предвидените екземпляри, но все пак цифрите са добри. За целия ловен сезон са отстреляни 2150 пъдпъдъци, 933 гургулици, 709 гривяка, 177 фазана. Сдружението отчита и 282 зеленоглави патици.
И за ловците от ЛРС-Стражица не е никак лесно да се справят с хищниците, които са сериозна напаст и за дивеча, и за домашните животни и птици на хората. Набляга се най-вече на чакалите и лисиците. Дружините приемат сериозно задачата да регулират популацията на хищниците и през отминалия ловен сезон отстреляха 426 чакала, което е 45% от предвиденото, и 85 лисици. Стреля се и по хищни диви птици. Само свраките са 243.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ