ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Калифорния – Само безоловни муниции от 1 юли

Американският щат Ка­лифорния въведе от 1 юли тази година употребата единствено на безоловни муниции за лов. Калифор­нийската служба по риболов и опазване на дивата при­рода препоръча на всички ловци да проведат интен­зивни тренировки, преди да излязат на първия си ловен излет. Основната цел е ловците да разберат как функционират оръжията им с този тип муниции, преди да тръгнат на лов за едър и опасен дивеч.

Изискването за употреба на безоловни муниции важи за държавни земи, частна собственост и лицензирани клубове за лов на пернат дивеч. То се прилага за следните видове оръжие: карабини, гладкоцевни лов­ни оръжия, пистолети за лов и дулнозарядни оръжия.

Калифорния е първият щат, в който се изискват без­оловни муниции за всички видове лов. Преминаването към този тип муниции започ­на още през 2013 г. Законът, който влиза от 1 юли тази година, бе приет през 2015 г.

В последните години с напредъка в технологиите и все по-широката употре­ба на безоловни муниции, производителите предлагат по-голямо разнообразие на пазара.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ