ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Запознават децата с дървесните видове и горските обитатели

Три урока по Горска пе­дагогика организираха от ДГС-Добрич. Педагогът на стопанството Йорданка Славова игра и учи с деца от четвърта група на ДГ „Пчеличка“, второкласници от СУ „Св. Св. Кирил и Мето­дий“ и ученици от трети клас на СУ „Любен Каравелов“. Малчуганите имаха въз­можност да разгледат и раз­садника на стопанството, да разберат по какво се разли­чават различните дървесни видове и как се отглеждат малките фиданки. По време на заниманията децата ви­дяха и четирите филмчета, свързани с опазването на горите и животните, които бяха изработени от екс­перти на СИДП в помощ на Горската педагогика. Инте­ресните интерактивни игри и уроците, поднесени по забавен начин, позволяват на децата да научат повече за гората и нейните обита­тели, както и за хората, кои­то се грижат за дърветата и животните, смята Йорданка Славова. Уроците по Гор­ска педагогика в Добрич ще продължат и през следва­щата седмица.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ