ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Червеногушите гъски стигнаха до полуостров Таймир

След като са се задържали доста дълго на Гидан в район, кой­то на картата изглежда като типичен гнездови хабитат за червеногушите гъски, те от­литат към Таймир в рамките на около 2 дни.

Както е известно основ­ната част от популация на вида гнезди на п-в Таймир и по-малка част на полуостро­вите Ямал и Гидан. Видът гнезди на земята, като е из­вестен с факта, че формира малки разпръснати колонии от 4-5 до десетина гнезда в близост до гнездото на едра хищна птица, като най-пред­почитан съсед е соколът скитник. Обикновено снася­нето на яйцата започва през втората половина на юни и първата половина на юли.

Две от мъжките птици са с предаватели, които също се намират в по-южната част на Гидан на 10 юни за малко повече от един ден успяват да прелетят над 400 км и също се намират в Западен Таймир в момента. Послед­ните данни от сателитни­те предаватели показват придвижването на гъските основно в типични гнездови местообитания на Гидан – на склоновете на реки и земни откоси в близост до малки и по-големи езера в арктична­та тундра.Миграцията на червено­гушите гъски от Северен Казахстан до гнездовите те­ритории в тундрата в Русия e със средна продължител­ност от около 9-10 дни. Вся­ка от гъските прави поне по една по-дълга почивка (2-4 дни) по време на прелета. Изминатият път варира от 2000 до 2400 км. в зависи­мост къде се е разположена гнездовата територия.

От края на месец май няма връзка с двете женски марки­рани с GPS предавател, по­ради липсата на покритие на мобилните мрежи в местата на гнездене и за тях трябва да се изчакаме до края на август, за да се разбере повече за придвижванията им.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ