ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Рибешка кожа спаси живота на лабрадор

През февруари 2019 г. в дома, където живеела Сте­ла, избухнал пожар. Стопа­ните не си били вкъщи и не могли навреме да извадят кучето от огъня.

Ротвайлерът получил теж­ки изгаряния, но за щастие оживял. По думите на ме­диците, Стела имала изга­ряния от втора и трета сте­пен върху повече от 10 % от тялото. Кучето получило и сериозни проблеми с диша­нето, тъй като се надишало с дим. Освен това у живот­ното били диагностицирани проблеми със зрението.

Ротвайлерът се намирал на границата между живота и смъртта, когато го доста­вили във ветеринарния ме­дицински център на универ­ситета в Мичиган.

По време на лечението на Стела лекарите използвали трансплантати от рибешка кожа, за да покрият с тях изгорените участъци на тя­лото. В резултат било сти­мулирано производството на нови клетки в кожата на кучето и това позволило да израсне функционална жива тъкан.

Стела прекарала две сед­мици в клиниката, а после още един месец била в „бол­нични” у дома. Сега тя се оправя, но продължава да се нуждае от грижи заради проблемите с дишането и зрението. Впрочем кучето вече може да се движи и да ходи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ