ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Рибни „ментета“ по пазарите в САЩ

Любопитни данни изнесо­ха в специално изготвен до­клад експерти от „Okeana“ – неправителствена органи­зация, която се занимава с опазване на моретата. Там се твърди, че в САЩ доста често се злоупотребява с морската риба и други мор­ски продукти, като в търгов­ската мрежа едни видове риби се представят за дру­ги.

Според проведено из­следване на 450 вида риби, доставени на пазара, поне 20% са били с подвеждащ етикет. Например рибата- вълк често се замества с барамунди, халибутът – с писия и т.н. Далавери се извършват и с бодлоперко­вите риби, понеже няколко вида имат външно сход­ство.

По повод на този проблем, доброволци от „Okeana“ са взели проби от продавани в търговската мрежа риби в 24 щата. Изследвани са и риби в заведения от вся­какъв тип. Всички проби са обработени в лаборатория за ДНК анализ.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ