ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение се грижи за опазването на прилепите у нас

Bat World Bulgaria спасява стотици от летящите бозай­ници. През зимните месеци то спасява по около 250 от защитените животни, а за грижите им помага ветери­нарна клиника, в която летя­щите бозайници се съхраня­ват. Над 50% от прилепите загиват вследствие на чо­вешка дейност. От Bat World Bulgaria казват, че хората ня­мат представа, че те ни спа­сяват от кръвопиещите, като се хранят с множество насе­коми, хиляди на вечер. Едно прилепче може да изяде 1500 насекоми.

Помагайки на прилепите, сдружението среща много трудности по пътя си. Една от тях е свързана със саниране­то на блоковете у нас. Оказ­ва се, че там често се крият прилепи. От World Bulgaria казват, че би трябвало, пре­ди да започне санирането на един блок, той да бъде проверен за животни, защо­то наистина градът бъка от див живот. Да зазидаш живо същество е ужасно. Bat World Bulgaria търси доброволци, които да се включат в битката за опазването на летящите бозайници.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ