ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Паметник на най- умното куче в света

Историята на наскоро по­чиналото „най-умно куче в света” Чейсър е ярка илюс­трация за това, че животните имат по-дълбоко разбиране за света, отколкото сме свик­нали да мислим.

Негов стопанин бил про­фесорът по психология Джон Пили, който получил Чейсър като подарък от жена си за своя 76-и рожден ден. Това се случило през 2004 г. От този момент професорът се заел с интензивни трениров­ки на своя „подарък”. Двама­та с Чейсър се занимавали по 4-5 часа дневно.

Обикновено по време на дресировка кучетата се мо­тивират с лакомство. Но Пили създал своя система за обучение, основана на играта с животните. Всеки път, за да научи кучето нова дума, Пили купувал играчка, изобразяваща същата дума: мече, слънчоглед, кактус, червей, пиле и т. н. Профе­сорът многократно повтарял названието на предмета, след това го скривал, а по­сле кучето трябвало да го намери и донесе на стопа­нина. След известно време в дома на Пили се събрали 16 контейнера с играчки. Там имало 800 плюшени звер­чета, 116 топки, 26 диска за фризби и още немалко вещи, което съставлявало общо 1022 понятия от речниковия запас на Чейсър.

Успехите на Чейсър не се ограничавали с феноменал­ната дълготрайна памет. Ку­чето имало и известни грама­тични познания, включително представа за глаголната сис­тема. Например то различа­вало три вида команди: да вземе играчка, да я докосне с лапа или да я докосне с нос. Освен това гениалното куче било способно да изучава нови думи по метода на логи­ческото изключване. Профе­сорът често молел Чейсър да донесе предмет, който кучето не познавало но, тъй като той лежал сред 6-8 по­знати играчки, четириногото откривало веднага непозна­тата вещ.

Джон Пили починал през 2018 г. в навечерието на своя 90-годишен рожден ден. Ско­ро след него към по-добрия свят се отправил и Чейсър. Кучето доживяло до солидна по кучешките мерки възраст – през април тази година то навършило 15 години.

Днес жителите на Спар­танбург се готвят да издигнат бронзов паметник на своя знаменит четирикрак съграж­данин в двора на детския музей.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ