ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Саудитска Арабия влага колосални суми за развитие на аквакултурите

Наскоро властите в Саудит­ска Арабия приеха промени в законодателството си, дава­щи право на чужди инвести­тори да притежават аквакул­турни активи в страната. Това на практика означава покана към развитите страни в тази област да се възползват от шанса и да разработят нови територии в посока разши­ряване и модернизиране на аквакултурното производство.

Принц Мохамед бин Сал­ман Ал Сауд не крие амбици­ите си да разработи тропиче­ските аквакултури в Червено море. Това е част от гранди­озен план „Vision 2030“, спо­ред който за следващите 11 години страната трябва да има модерна и разнообраз­на икономика. В тази връзка се споменава, че ще бъдат вложени колосалните 3,5 ми­лиарда долара за адекватно развитие на аквакултурите. В края на прогнозния период страната трябва да произвеж­да 600 хиляди тона риба и морски животни.

Същевременно власти­те агитират населението да преосмисли отношението си към рибата като храна. Сега годишната консумация на глава от населението е едва 7,4 кг, а през култовата 2030 година трябва да достигне 20 кг. Разчетите и амбициите са едно, но каква ще е действи­телността е още много рано да се прогнозира.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ