140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Испанците приключиха с улова на риба тон

Определената квота за улов на риба тон в атлантиче­ските води на Испания вече е изпълнена и още преди да изтече месец август се нало­жи риболовните кораби под испански флаг да приключат с тази дейност. Испанският генерален секретариат по ри­барство излезе с официално съобщение, за да не се до­пускат прегрешения от рода „не чул, не видял“.

Предупреждава се, че мяр­ката засяга и морския развле­кателен и спортен риболов. Така че риба тон няма да имат право да ловят дори и любители заради спорта.

В испанските риболовни среди не са особено доволни от наложените строги ограни­чения в уловите, уж с оглед на стабилизиране на доста оределите рибни запаси в атлантическите води на Ев­ропа. Защото не всички ев­ропейски страни с излаз към Атлантическия океан имат същото отношение към про­блема. Британците напри­мер, заради готвения Брек­зит, нямат намерение да се съобразяват с каквито и да е разпоредби от европейските институции.

Излиза, че за едни може, за други не. А такъв подход винаги ще срещне отпор в ри­боловния сектор.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ