ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ще спасяват живота сред кораловите рифове с 3d технология

Израелски инженери са на път да се превърнат в реални спасители на застрашените коралови рифове. Те са про­вели щателни изследвания и са на мнение, че чрез из­ползване на 3D технология на печат може да се помогне за опазване на живота сред ри­фовите полета. Така на прак­тика, с внедряване на най-съ­временни методи на печат, ще се стимулират естествените форми на загубващите своя облик корали. 3D принтерът използва полилактична кисе­лина, биоразтворима и биоло­гично активна биопластика от царевица или захарна тръс­тика.

Дали амбициозните идеи ще се превърнат в реалност е рано да се каже. Но биолозите от Израелския технологиччен институт и университета Бар- Илан са оптимисти и на база­та на своите разработки вяр­ват, че кораловите рифове по света може да бъдат спасени, ако се заложи на описаните технологии.

Еколози и специалисти от­давна бият тревога за все по- влошаващото се състояние на кораловите рифове, възприе­мани като едно от чудесата на света. Умирането на коралите е вследствие на природни и климатични промени, както и на интензивна човешка наме­са. Това от своя страна води до тотално нарушаване на екологичния баланс и сериоз­ни промени на живота в мор­ската среда, включително и на рибните популации. Съхране­нието на кораловите полета е сложен въпрос, на който науката все още не може да намери верния отговор.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ