НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Бракониер лови в Банево пойни птички с жива стръв

Полиция и експерти от РИОСВ – Бургас спипаха в Банево бракониер, ловил защитени птици с примамка. Той ги хващал с орнитологични мрежи и с кафези с поставени в тях живи пойни птички за примамка. Екоинспекторите открили 3 щиглеца, обикновено конопарче и зеленика, затворени в кафези. Всички изброени видове са защитени и включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Съставен е акт за установеното административно нарушение, а незаконно притежаваните защитени видове птици са конфискувани и освободени на подходящо място в околната среда. Законът за биологичното разнообразие предвижда при подобни случаи глоба в размер от 100 до 5000 лева за физически лица. През последните месеци в страната инспектори се натъкват на множество случаи на незаконен лов на пойни птички. Твърди се, че след като бъдат хванати, защитените птици се изнасят в Италия, където са голям кулинарен деликатес.
www.burgasinfo.com

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ