ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Бразилия – Забраниха риболова заради нефтен разлив

Голям нефтен разлив предизвика истинска екологична ка­тастрофа по североизточното крайбрежие на Бразилия. Вла­стите бяха принудени да забранят промишления риболов в засегнатите райони, както и добива на други морски обита­тели. Забраната е заради риск от поразяване на рибите с хи­мически, физически и биологични субстанции и ще продължи два месеца, с възможност при нужда да бъде удължена.

Мерките ще засегнат 60 хиляди рибари, но хората са ре­гистрирани и работят легално в бранша, може да потърсят обезщетения за нанесените загуби. Държавата е готова да помогне на всички, които са принудени да спрат работа зара­ди случилото се.

Според данни на Бразилския институт по околната среда, засегнати от екологичната катастрофа са 200 плажа по севе­роизточното крайбрежие, както и 12 защитени територии. За трайни поражения по морските обитатели е рано да се правят оценки, но и те са неизбежни. За ликвидиране на последстви­ята от огромния нефтен разлив са наети военни, пожарника­ри, екипи от Гражданска отбрана, доброволци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ