ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Открит е живот в дълбочините на Черно море

Любопитна информация на агенция ТАСС привлече внима­нието наскоро: в Черно море е открит живот на големи дълбо­чини. Оказа се, че при свои дългогодишни изследвания руски учени от Института по биология на южните морета са открили слоеве сероводород на дълбочини под 150-200 метра. Досега се считаше, че в толкова дълбока вода няма условия за жи­вот, но най-новите открития на науката показват друго.

По време на дълбоководната експедиция изследователи­те са се натъкнали на различни дънни организми, медузи и гребенести. Срещнали са дори пасажи риба, които може да са обект на промишлен риболов. Интересно е, че сходни ре­зултати са постигнали при изследвания в няколко различни райони на Черно море – около Крим, Кавказ и при крайбрежи­ето на Турция.

Новината може да се окаже важен фактор в перспективите на промишления риболов в нашето море.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ