ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Езерните пъстърви са нежелани в Йелоустоун

Борбата с намножилите се езерни пъстърви в Националния парк „Йелоустоун“ придобива нови измерения. Само за отмина­лата година са уловени близо 300 хиляди екземпляра и това е довело до ограничаване на популацията им, съобщават от аме­риканската Служба на националните паркове.

В действителност това се налага заради отнетата територия на сьомговите риби, които се считат за най-древните обитатели на езерата в Парка. Екоексперти продължават да следят про­цесите на преразпределение на рибните ресурси в защитените територии, но вече има оптимизъм за съхранение и на сьомгите там.

Тод Коул, мениджър на Програмата за опазване на рибните ресурси в Йелоустоун, споделя:

„За последните 8 години, през които се води борба с разпрос­транението на езерната пъстърва, са похарчени 20 млн. долара. Но тези инвестиции се възвръщат. Резултатите вече се виждат. Екологичното възстановяване е факт, а това води и до други положителни тенденции. Появиха се видри, дойдоха забравени птици, даже и мечки се навъртат около езерата…“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ