НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Беларус – Ограничават риболова в резерват „Беловежка пуща“

Беларуските власти обявиха, че въвеждат забрана за лю­бителски риболов на три водоема, разположени в национа­лен парк „Беловежка пуща“. Срокът на действие на „сухия режим“ е три години и ще продължи до края на 2022 година. Забраната обхваща езерата Хмелевско, Ляцко и Междинно.

Ограничителният режим се въвежда, за да се създадат оп­тимални условия за възпроизводство и се даде възможност за възстановяване на намалелите рибни ресурси. Предвиде­ни са и допълнителни зарибителни мероприятия на спомена­тите водоеми.

Беловежката пуща (в буквален превод: Беловежски пущи­нак) е един от най-старите резервати в Европа, създадени с цел опазване на дивата природа. Намира се на границата между Беларус и Полша и има обща площ от 145 хиляди хек­тара. Обхванатата в резервата гора е включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО в Европа. Там се срещат вековни дъбове, борове и други цен­ни растителни видове. Това е естественото местообитание на зубъра, наричан още европейски бизон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ