ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловните кучета и домашни любимци не предават коронавирус на стопаните си

На 28 февруари от Отдела по земеделие, рибарство и опазване на околната среда на Хонконг съобщиха, че при тест за вируса COVID-19 домашен любимец от породата померан отчел „слабо положителен“ резултат.

В условията на все по-широко раз­пространение на новия китайски коронавирус много хора, включително ловците, започнаха да се интере­суват дали техните питомци мо­гат да се заразят с него и от друга страна дали могат да се превърнат в негови носители, застрашавайки здравето и живота на своите сто­пани.

Само преди дни резултатите от допълнителните изследвания на кучето, поставено под карантина в Хонконг, се оказаха отрицателни. Което не означава, че кучетата не се заразяват с коронавирус. Но щамове­те на коронавируса се различават помежду си значи­телно. Кучетата се заразяват със „свой” кучешки коронавирус. Що се отнася до това, дали хората могат да се заразят с кучешки коронавирус, отго­ворът на въпроса се крие в самото име на вируса. Този щам поразява изключително кучетата, той е безопасен за хората

Ето какво сподели и д-р Мила Бобадова, ветеринарен лекар:

„Много хора са притеснени дали домашните им любимци биха били заплаха за тях и семейството им. Досега няма доказателства, че куче, котка или друг домашен любимец може да предаде COVID-19. Ежедневно следим официалните източници (СЗО, МЗ) за информация в тази посока. Учените проверяват всички възможности. Коронавирусите са много видове. Котешките и кучешките са със симтоматика откъм стомашночревния тракт, не с респираторни признаци.

Според доктор Марти Бейкър, извес­тен американски ветеринарен доктор,

тряб­ва да се изчака развитието на ситуацията, за да се внесе някаква яснота по въпроса за предаването на китайския коронавирус от хората на жи­вотните и обратно. Разбира се, както препоръчва амери­канският ветеринар, не бива да се забравя за мерките за лична безопасност и хигиена. Усещайки дискомфорт и вло­шено самочувствие, следва незабавно да се прекратят контактите с домашните лю­бимци, те не бива да бъдат галени и близкото общуване е най-добре да се преустанови. Нужно е всеки път да се мият ръцете с гореща вода и сапун, след близък контакт с кучето.“

„Към момента не е оправдано да се вземат мерки срещу домашните любимци“, казват от Световна организация за здраве на животните.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ