ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Скатове стават обект на промишлен улов

Руският промишлен риболов в Далечния Изток има нови пре­дизвикателства. Според някои медии, през тази година в района на Курилите и остров Сахалин ще бъдат добити близо 2 хиляди тона скатове.

Федералната агенция по рибарство тепърва ще разпределя квотите за улов по зони, но е факт, че тази ценна риба вече ще се лови целенасочено. Доскоро скатове попадаха в мрежите по- скоро като съпътстващ улов и на тях гледаха като на приятна добавка към основните риби, които се преследват от професио­налните рибари. През миналата година рибопреработвателните предприятия в района на Сахалин са приели 143 тона от делика­тесната риба, а както се вижда, през тази година мизата е вдиг­ната драстично.

Обяснението е съвсем просто. С тенденцията на глобално за­топляне на Земята естественият ареал на водните обитатели се измества. В руски води вече попадат и риби, които доскоро се считаха за обитатели на по-топли територии. При това не само инцидентно, ами и масирано – щом става дума за промишлен риболов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ