ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Стабилен улов на цаца в Каспийско море

Най-мащабното изследване за последните 10 години на запасите от цаца в Каспийско море проведоха руски учени. Резултатите са обнадеждава­щи, дребната рибка има отно­сително стабилна популация.

Учените предложиха нов подход за организиране на промишления риболов с из­ползване на нови риболовни принадлежности в други мор­ски райони. Въз основа на пре­поръките на специалистите, през есента на миналата годи­на три нови риболовни кораба са ловили с дълбоки тралове, като уловите са варирали от 10 до 30 тона. От началото на тази година вече има пет кора­ба, оборудвани с дълбоки тра­лове. Средният дневен улов на един кораб е 15,6 тона, а в пикови дни достига до 60 тона при отделни кораби. Всичко това потвърждава, че цацата там е с добри запаси.

Каспийско море е най-голе­мият безотточен басейн на Зе­мята. Солеността му е слаба, което позволява да се обитава и от сладководни риби. Всъщ­ност, мнозина предпочитат да го наричат езеро. Разполо­жено е между континентите Европа и Азия и граничи с 5 държави: Русия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азър­байджан. Волга и Урал са най-големите реки, които се вливат в него. Любопитно е да се отбележи, че нивото му е на 28 метра под това на Светов­ния океан.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ