ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Замърсена вода в яз. „Шумен“

Съвместна проверка по сигнал за замърсена и оцветена вода със силна миризма на яз. ” Шумен”  извършиха експерти от РИОСВ, Басейновата дирекция “Черноморски район” и Регионалната лаборатория  към Изпълнителната агенция по околната среда. Беше установено изтичане на оцветена в бледосиньо вода с неприятна миризма. По заявка на РИОСВ са взети водни проби от точката на заустване на дъждовен колектор към яз. “Шумен” , а по заявка на БДЧР са взети две водни проби. Първата е от повърхностните води на дере след дъждовния колектор, а втората на около 50 метра след точката на заустване.

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ