ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

370 души учат как да определят и наблюдават птици онлайн

Изпълнението на една от най-атрактивните дейности в рамките на проект „Гражда­ни за природата“, а именно курсовете по наблюдение на птици, бе поставено на се­риозно предизвикателство поради наложените строги ограничителни мерки през последните 2 седмици. По тази причина предвидените практически занятия сред природата се наложи да бъ­дат отложени за неопреде­лено време. Въпреки това се прие предизвикателството на онлайн обучението. Само така няма да се разочароват всички желаещи.

Стартират интернет обу­чения в София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна за общо 70 граждани, поже­лали да изучават птиците. В началото са теоретични лекции за начините за оп­ределяне на птиците, за начините на наблюдение и опознаване сред природа­та, както и за местообита­нията им, заплахите за тях и техния природозащитен статус. Веднага след това участниците в обучението ще се запознаят с птиците на населените места, което ще им е особено полезно, имайки предвид наложените в момента ограничения за свободно движение.

На практика с много примери, самоподготовка в интернет и споделяне на наученото в специал­но създадена за целта на обучението фейсбук-група участниците ще започнат да изучават птиците и да бъдат подготвени, когато стартират излетите сред природата.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ