ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Естония въвежда нов режим на риболов в Чудското езеро

По инициатива на Комитета по селските райони, в естонския парламент въведоха някои промени в законовите разпоред­би, касаещи риболова в Чудското езеро. Това е с цел разумно ползване на рибните ресурси, за да се съхрани популацията на ценните видове, които го обитават. Въвеждат се индивиду­ални квоти за всеки отделен вид, както беше направено преди време с херингата и това даде резултат.

Още през 2014 година бяха взети мерки по отношение рационалното управление на рибните ресурси, като тогава вниманието беше насочено именно към херингата. Очевидно властите са решили да наложат по-големи рестрикции в рибо­лова и сега ще има квоти и за други от типичните обитатели на езерото.

Да уточним, Чудското езеро е голям сладководен басейн със сложна конфигурация в Причудската низина. Водите му са почти поравно разделени от Естония и Русия. Образува се от три свързани помежду се езера, без ясно изразена граница между тях. Това е петото по големина в Европа езеро и най- голямото, което си делят две европейски страни.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ