ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Хайка за бракониери в Азовско море

Екипи от Черноморско- Азовското морско управле­ние на Росприроднадзор, съвместно с полицейски служители от Федералната служба за сигурност на Ру­сия в Ростовска област, са извършили мащабна про­верка в Таганрогския залив на Азовско море за незакон­но извличане на рибни ре­сусри. По време на акцията са открити и иззети общо 124 бракониерски мрежи с обща дължина 3100 м. В тях имало пет руски есетри, както и множество други риби: морски кефали, бели риби, каракуди, платики. Повечето от попадналите в мрежите риби са освободе­ни, включително и есетри­те. Уточняваме, че водата в Азовско море е със слаба соленост, което позволява там да има и сладководни обитатели.

Във връзка с намерени­те есетри, които попадат в Червената книга на Русия като защитен вид, са възбу­дени дела за администра­тивни нарушения. Бракони­ерите засега са неизвестни, но са предприети действия по издирването им.

Отговорни фактори от Ро­сприроднадзор предупреж­дават, че проверките срещу нелегалния улов на риба ще продължат. Особено заси­лен ще бъде контролът по време на размножителния период на рибите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ