ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Коронавирусът унищожава света, скакалците – Близкия Изток и Африка

Докато светът продължава да се бори с коро­навирусната инфекция COVID-19, милиони хора в Африка и Близкия Изток се изправят пред все по-влошаващата се и безпрецедентна криза с пу­стинните скакалци, които унищожават всичко по пътя си.

Според експерти кризата с насекомите едва сега настъпва, тъй като конкретният вид скака­лец има способността да се множи с изключителен темп заради благоприятните условия, пре­дизвикани от климатичните промени.

Пустинният скакалец, на­речен „най-разрушителният мигриращ вредител в света“ от Организацията на обе­динените нации за храни и земеделие (FAO), е в състоя­ние да унищожи продовол­ствената сигурност на мили­они хора по света. Наскоро Кения, Етиопия и Сомалия се бориха с тази криза, като последствията от нея тепър­ва ще се изчисляват.

Кийт Кресман, старши експерт в ООН, заяви пред британския „The Guardian”, че при стандартни условия популацията на пустинния скакалец досега трябваше да намалее, но промените в кли­мата способстват за размно­жаването му, което поставя под въпрос основни храни за препитание на над 25 млн. души. Влажността и изобил­ната растителност в иначе сухи и пусти райони е причи­на за бурното размножаване на насекомите, смята експер­тът. Циклонът Мекуну през май 2018 г. е създал идеал­на среда в пустинята между Саудитска Арабия, Оман и Йемен за живот на скакалеца.

УНИЩОЖИТЕЛЕН СКАКАЛЕЦ

За ден насекомото изяжда приблизително еквивалента на собственото си тегло в прясна храна. „Точно когато влажността и растителнос­тта вследствие на циклона приключиха, дойде втори циклон“, казва Кресман. „Това позволи условията да продължат да бъдат благо­приятни и се роди още едно поколение насекоми, така че вместо – както обикновено, популацията да се увеличи 400 пъти, тя се увеличи 8000 пъти.“

Циклонът Сагар, най-сил­ният регистриран циклон, който удари Сомалия, се появи само няколко дни пре­ди циклонът Мекуну. Впо­следствие двата циклона бяха последвани от циклона Любан, само в разстояние на няколко месеца в края на октомври 2018 г. „Обикно­вено циклонът създава бла­гоприятни условия за около шест месеца, а след това местообитанието изсъхва, така че не е благоприятно за размножаване на насекомите и те умират или мигриратобяснява още експертът.

Въпреки това, заради по- топлите морета вследствие изменението на климата, ци­клоните са все по-често сре­щано явление, а валежите от тях създават условия, благо­приятни за размножаване на пустинните скакалци. Влаж­ната песъчлива или глинена почва е основна среда за размножаването им.

СЕРИОЗНИ ПОРАЖЕНИЯ

Към момента общо десет държави пострадаха много сериозно от нашествието на скакалците – Кения, Ети­опия, Йемен, Иран, Судан, Еритрея, Египет, Саудитска Арабия, Сомалия и Оман. „Ситуацията остава изклю­чително тревожна в Афри­канския рог, по-специално в Кения, Етиопия и Сомалия, където се извършва широ­ко множене на насекомите, и започват да се образуват нови рояци“, съобщава екс­пертът.

Припомняме, че още през февруари ООН съобщи за пагубното нашествие на ска­калци, когато бе предложено и финансиране в размер на над 138 милиона долара на най-засегнатите страни. На 16 март към сумата бяха от­пуснати и допълнително 105 млн. долара.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ