ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Великобритания – И кучетата срещи коронавируса

Известно е, че кучетата са способни да усещат в чове­ка ракови заболявания, бо­лестта на Паркинсон, мала­рия и различни бактериални инфекции.

Съвместно изследване на Лондонската школа по хигиена и тропическа меди­цина, университета в Дърам и една британска благотво­рителна организация има за цел да изясни дали е въз­можно да се използва ку­чешкото обоняние за откри­ване на COVID-19 в хората.

Специалистите предпола­гат, че кучетата могат да се научат да различават новия коронавирус при хората за шест седмици. След това те биха могли да се използват на летищата за проверка на пристигащите пътници. При това експертите са убеде­ни, че кучетата ще могат да откриват болестта дори при тези хора, чиито симптоми още не са се проявили в значителна степен.

„По принцип, ние сме си­гурни, че кучетата могат да засичат COVID-19. Сега се опитваме да намерим на­чин, който ще позволи безо­пасно да се улови миризма­та на вируса при пациенти, за да я покажем на кучета­та. Целта е те да могат да проверяват всеки човек, в това число и хората, които още нямат симптоми, и да откриват всички, на които следва да се направи тест”, – посочва Клер Гест от бри­танската благотворителна организация.

Експертите смятат, че такъв метод ще позволи да се използват „ограничените ресурси на здравната сис­тема само в тези случаи, когато те действително са нужни”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ