140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Япония тръгва на лов за китове

Три японски китобойни кораба са се отправили на първи офи­циален рейд за годината. Възобновяването на лова на китове ще се съсредоточи в североизточното крайбрежие на страната в ра­йона на Санрику, около остров Хонсю. Властите обявиха, че тази дейност ще се извършва в изключителната икономическа зона на страната.

Припомняме, че под въздействието на световната обществе­ност ловът на китове официално се прекрати през 1988 г. и Япо­ния беше принудена да се съобрази с това. Но под прикритието на възможността за ловуване за изследователски цели, японците така и не се отказаха окончателно от тази традиционна за тях дейност. И сякаш търсеха повод да се измъкнат от поетите меж­дународни ангажименти.

През лятото на миналата година Япония официално излезе от Международната китобойна комисия, която отказа да се съобра­зи с претенциите за отпускане на някакви квоти за лов. И дори демонстративно изведе китобойни кораби в района на остров Хокайдо.

Месото от китове се цени от японците и се котира високо на техния пазар. Даже при сегашната ситуация, от най-голямата ки­тобойна асоциация в префектура Мияги се похвалиха, че вече са осигурили пазар при евентуални доставки на китове.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ