140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Перипетии пред световните производители на сьомга

сьомга

За най-големите произво­дители на атлантическа сьом­га в света сме писали и друг път. Тази перспективна част от аквакултурите се развива, но има и немалко проблеми от всякакво естество. Затова ще се върнем към темата с някои интересни факти.

Най-големият производи­тел на сьомга и световен лидер е Нор­вегия с годишна реколта от 1,4 милиона тона. Второто място се полага на Чили със 700 хиляди тона годишен ка­пацитет. Доста по-назад ос­тава Шотландия с едва 200 хиляди тона. Норвежката про­мишленост реализира годиш­на печалба от над 2 милиарда долара от това производство, което е основно перо за стра­ната.

Но въпреки темповете на растеж и просперитет в ак­вакултурното производство на най-популярната сьомгова риба, изминалата година не беше изпълнена с цветя и рози, както се казва. Имаше стабилно производство през първото полугодие, което доведе до спадане на цените на световния пазар. Впослед­ствие тази тенденция се про­мени драстично и цените ско­чиха нагоре. Китай се отвори за внос на сьомга, а този па­зар е необятен и трудно може да бъде заситен. В края на го­дината търсенето беше доста по-голямо от предлагането. А в Китай обявиха и епидемия от коронавирус.

сьомга

Имаше и чисто произ­водствени затруднения при чилийците, заради засилен цъфтеж на водорасли в райо­на на садковите ферми, което доведе до мор по рибите и не­предвидени загуби. Норвеж­ките производители се разми­наха почти без последствия, но и там се оплакаха от този проблем през най-горещи­те дни от лятото. Но местни експерти вече работят по въз­можните противодействия, понеже с оглед на глобалното затопляне е ясно, че ще има затруднения в аквакултурите, базирани в морски води.

Как ще се развие този отра­съл през настоящата година е много трудно да се прогно­зира. Защото епидемията се превърна в световна панде­мия с невиждани досега раз­мери. Не толкова като загуби в жива сила, колкото до срив в световната икономика. Засега усилията на световната общ­ност са насочени в друга по­сока и това е разбираемо. За стабилизирането на всякаква производствена дейност ще се мисли в неопределено бъ­деще.

Учени ще спасяват есетрови риби от бракониери

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ