ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

РИОСВ–Смолян провери 19 сигнала за щети от мечки от началото на годината

кафява мечка

От началото на годината Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян е проверила общо 19 сигнала за щети от кафява мечка. При 17 от случаите са установени щети върху селскостопанско имущество (селскостопански животни и пчелини), а 2 от сигналите са свързани с присъствие на защитения вид в близост до населени места – около селата Черешово и Могилица, община Смолян. Щети върху селскостопанско имущество са регистрирани на територията на общините Девин (4 щети), Баните (7 щети), Смолян (3 щети) и общините Златоград, Ардино и Лъки по една. При направените проверки са установени нападения над 7 пчелина и 19 животни. Последната констатирана щета е от 13 май, когато групата за бързо реагиране е проверила сигнал за нападения над пчелин в село Давидково, община Баните. За всички доказани щети са изготвени предложения за обезщетение на собствениците. От началото на 2020 г. екоинпекцията отчита спад на регистрираните щети, като за същия период през 2019 г. са проверени 27 случая на нападения от защитения вид над селскостопанско имущество. За недопускане на нападения от мечки над селскостопанско имущество РИОСВ – Смолян призовава стопаните да засилят превантивните мерки по опазване на животни и пчелини. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електропастири, шумови и светлинни отблъскващи средства.
www.smolyandnes.com

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ