140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

САЩ – Правилно управление на вълчата популация в щата Айдахо

вълци сащ

На 30 април Центърът за опазване на вълците в САЩ проведе безплатен онлайн семинар със Сузан Аша Стоун, съосновател на про­ект в щата Айдахо, целящ мирното съжителство между вълците и добитъка в щата. По време на семинара стана ясно, че броят на убитите от вълци овце в рамките на те­риторията, попадаща в про­екта, е 90 % по-нисък от този извън неговите рамки.

Изненадващо за мнозина, в рамките на територията на разглеждания проект, къде­то ежегодно пасат десетки хиляди овце, вълци убиват средно под 4 овце на година. През 12-те години, в които се провежда проектът, е от­стрелян само един вълк по­ради проявена агресивност към добитъка. За сравнение в съседните на проекта зони броят на убитите от вълчи атаки овци е 10 пъти по-ви­сок.

Проектът, създаден с цел успешно завръщане на въл­ка на територията на щата Айдахо, без да се налага поголовно изтребване на хищниците, доказва своята ефективност. Благодарение на усилията, положени от екипа, вълкът вече е част от дивата фауна там.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ