ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Учени ще спасяват есетрови риби от бракониери

есетрови риби

Екип от учени от Сибирския федерален университет и Ин­ститута по биофизика към Ру­ската академия на науките за разработили уникален метод за разпознаване хайвера и фи­лето на отглежданите във фер­мени условия есетрови риби с тези от дивата природа.

Новата разработка се осно­вава на анализа на специфич­ни биохимични маркери – по- специално се изучава съставът на мастните киселини, които влизат в организма на рибата заедно с храната. Наличието и съотношението на различ­ни мастни киселини варира значително при дивата риба и при тази, отглеждана в садкови стопанства.

„Фуражите, ползвани за до­биване на есетрова маса във фермите, съдържат специални мастни киселини, които след това може да се открият във филето и в хайвера. Няма да намерим такива в дивите им роднини, понеже тяхното из­хранване е на съвсем друга основа и биохимичните марке­ри ги разпознават. Така лесно ще можем да се произнесем по въпроса дали рибата е гледана във ферма или е расла на сво­бода. Уточняването на произ­хода е пряк път към пресичане на бракониерството, на което от години са подложени цен­ните есетрови риби“, споделя Анастасия Рудченко, доцент в катедрата по водни и сухозем­ни екосистеми на Сибирския федерален университет, един от съавторите на изследване­то.

Анализът в съотношението на мастните киселини се из­вършва със специална техника – хроматографи, оборудвани със спектрометрични детекто­ри. Изследването става срав­нително бързо и ще бъде от полза при всякакви съмнения по отношение произхода на рибата.

Хванаха гигантски скат в Бенгалския залив

Новата методика все още е в процес на регистрация и па­тентоване и до внедряването й ще мине време. Но учените са уверени, че чрез нея ще спомогнат за намаляване на незаконно уловените есетрови риби и така ще спасят дивата популация. Ако бракониерите са наясно, че няма как да ре­ализират улова си без да има последствия за тях, сами ще се откажат от тази дейност.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ