ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Канадските рибари получават солидна държавна помощ

канадските рибари

Мерките за подпомагане на рибовъдната и рибарска­та дейност в Канада придо­биват реални измерения. Премиерът Джъстин Трюдо обяви, че се отпускат близо 500 хиляди щатски долара в подкрепа на този сектор. Досега рибари и рибовъди не бяха предвиждани при взе­тите мерки за компенсиране на икономиката на страната, след пораженията, които на­несе пандемията от корона­вируса.

На практика това финанси­ране ще покрие около 75% от загубите, понесени в секто­ра, но хората са доволни и на толкова, понеже някои бяха изправени пред фалит и раз­читаха на тази спасителна помощ, за да оцелеят.

„Канадските производители­ на риба и морски дарове са движещата сила за много крайбрежни и селски общно­сти,“ коментира министърът на рибарството, океаните и бреговата охрана Бернадет Джордан. „Въпреки, че има трудности и несигурност в икономиката, риболовният сектор е изправен пред уни­кални предизвикателства, които налагат ясни и бързи решения. С този акт ние га­рантираме, че трудоспособ­ните и активни рибари и ри­бовъди в Канада ще получат необходимата им подкрепа и сега, и в бъдеще“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ