НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Великобритания – Ловната асоциацията в защита на червената катерица

великобритания катерици

Британската асоциация за стрелба и опазване на дивата природа (БАСОДП) призова за по-активно дър­жавническо отношение към проблема с един от най- вредните инвазивни видове в Обединеното кралство – сивата катерица. Този вид нанася годишни щети на Великобритания в размер на около 40 млн. паунда и представлява най-сериозна­та заплаха за бъдещето на местната червена катерица.

БАСОДП настоява за раз­решаване на доброволческите програми за защита на червената катерица и за борба срещу сивата, спрени заради мерките срещу коро­навируса COVID-19. Липсата на каквито и да било дейст­вия по контрола на попула­цията на сивата катерица е довела до увеличаване на щетите върху горския фонд и застрашава бъдещето на червената катерица. Важно е да се поясни, че сивата катерица разпространява специфичен вирус, срещу който тя има вродена имун­на защита, но за червената ­катерица същият вирус е смъртоносен.

Липсата на контрол преди размножителния период за сивата катерица носи сери­озни рискове за заличаване на дългогодишните успехи на различни природозащит­ни програми, включително тези на БАСОДП. Сивата катерица унищожава дър­ветата, тъй като се храни с кората им и по този на­чин измират немалък брой дървета, накои от които от важни и редки дървесни ви­дове.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ