ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Отчитат слаб риболовен сезон в Аляска

риболов аляска

Повече минуси, отколкото положителни страни – така се характеризира приключ­ващият риболовен сезон в Аляска. По предварителни данни от Департамента по риба и дива природа в Аляс­ка става ясно, че рибарите в най-северния американски щат са уловили около 113 милиона броя сьомгови риби, като предсезонните прогнози са били за улов на 133 мили­она риби.

Най-добри са добивите в залива Бристол и това не е изненада за експертите в бранша. Картината от там е по-оптимистична и донякъ­де се очертава като светло петно на преобладаващо тъмния фон по отношение на риболова.

риболов аляска

Гарет Авридж, главен ико­номист в McDowell Group, отбелязва: „Това беше много предизвикателен сезон по отношение на общата рекол­та в улова. Регистрираните резултати са най-слаби от далечната 1976 година на­сам. В югоизточната част на Аляска добивите са се свили с над 60%.

Отчита се, че миналата го­дина също не е била особено благодатна откъм дива риба, но хората са компенсирали с висока производителност в аквакултурите. Сега обаче пандемията от Covid-19 се е отразила много зле на ри­бовъдството – цените на ри­бата са спаднали, загубени са някои утвърдени пазари заради понижено търсене, прекъснати са и търговските връзки с Китай, където се е реализирала голяма част от продукцията на рибопрера­ботвателните предприятия в щата.

Трой Тайнс, координатор на Департамента по риба и дива природа в Аляска, до­пълва минорното настроение на местната рибарска общ­ност: „Изчисленията от изми­налия риболовен сезон по­казват, че сме на едва една трета от историческите сред­ни добиви. Остава ни да се надяваме, че пандемията ще отмине и така ще можем да се възползваме в по-голяма степен от аквакултурите…“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ