ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Списание “Nature”: Слаб напредък в опазването на биоразнообразието

Биоразнообразието

IUCN със сериозен принос за мащабното глобално 10-годишно изследване

Националните правителства не успяват да изпълнят задачите, които са си поставили по отношение на опазване на околната среда в защитени територии в съответствие с Конвенцията на ООН за биологично разнообразие. Това е факт въпреки увеличаването на защитените зони през последното десетилетие. Въпросното заключение е генералният извод от проучване, публикувано през октомври в сп. „Nature”. Изследването е ръководено от д-р Шон Максуел от университета в австралийския щат Куинсленд. Съавтори са членове на Световната комисия по биоразнообразие към Международния съюз за защита на природата (IUCN).

IUCN отложи най-важния си форум

То обхваща периода между 2010 и 2019 г. и основният предмет на проучването е дали нарастването на площта на защитените територии е довело до по-добро опазване на природните екосистеми, застрашените видове и екосистемните услуги. В разглеждания времеви отрязък процентът на площта на Земята, попадащ в защитени територии, се увеличава от 14.1 % до 15.3 % за сушата и от 2.9 % до 7.5 % за морските територии. Учените отбелязват, че нарастването на общата площ има минимален успех за опазване на биоразнообразието. Като пример се посочва, че само 21.7 % от видовете, окачествени като застрашени от изчезване в Червения списък на IUCN, са били адекватно представени в защитените територии през 2019 г. – незначително увеличение в сравнение с 18.9 % през 2010 г.
Разбиване на митовете за трофейния лов

Друг важен извод е, че през 2019 г. една трета от ключовите зони за биоразнообразието (зони, които допринасят значително за глобалното опазване на биоразнообразието) и повече от половината от всички екосистеми на сушата и в световния океан са останали без адекватна защита.

Авторите препоръчват след 2020 г. локалните цели по отношение на биоразнообразието да бъдат съобразени с глобалните цели в тази насока. Друга важна препоръка е подобряването на работата с местните общности и по-ползотворното сътрудничество между държавата и частния сектор.

Димитър КОНСТАНТИНОВ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ FACEBOOK !

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ