ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В Шуменско преброиха по-малко птици по язовирите

шумен птици

От Регионалната инспекция по околната среда и водите / РИОСВ/ в Шумен получихме резултатите от 45-ото среднозимно преброяване на   зимуващите  водоплаващи птици. Преброяването на експертите от шуменската екоинспекция през тази година отново включи 6 язовира – „Тича“, „Фисека“, „Съединение“, „Ястребино“, „Дибич“ и „Шумен“.  Сега към тях бяха добавени язовирите „Лозево“ и „Мараш“ в Шуменска област и „Поляница“ в Търговищко.

Ловци от цяла България участваха в среднозимното преброяване

Специалистите констатираха  тенденция  за намаление броя на водоплаващите птици в най – големия язовир в Североизточна България – „Тича“. Статистиката сочи  1604 броя през 2020 година, а сега са 1007 птици. Спад има и във видовото разнообразие – от 14 на 12 вида, сравнено с предходното преброяване.  През тази година основно  са изброени 15 други видове птици, чиито общ брой е 211. През новото преброяване в язовир „Шумен“  са наблюдавани повече водоплаващи в сравнение с миналата година. Броят им се е увеличил  на 1999, сравнено с 1375 за 2020 година. Увеличение се наблюдава и във видовото разнообразие от 11 на 14.

шумен птици

 В язовир „Фисека“  са наблюдавани приблизително  406 птици,  сравнено с 460 за миналата година. Броят по отношение на видовото разнообразие се е запазил на 6.  В язовир „Ястребино“  са изброени 664  водоплаващи птици от шест вида, сравнено  с 451 броя от пет вида през миналия период. През тази година са намалели пернатите и в язовир „Съединение“ край  Търговище. Докато през миналата година  са видени 5185 от 13 вида, сега броят им е намалял на 665 от 11 вида.

Преобладаващите водоплаващи видове, наблюдаващи в последните среднозимни преброявания на територията на Шуменската екоинспекция, са зеленоглави патици, зимно бърне, средиземноморска жълтонога чайка, бял ангьч, голям корморан, малък гмурец, сива чапла, голям гмурец и голяма бяла чапла.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ