НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Двойка щъркели зимуват във Велико Търново

щъркели

Обитателите на студент­ските общежития във Велико Търново останаха безкрайно изненадани, когато един ден забелязаха на покрития със сняг покрив на един от съсед­ните жилищни блокове двой­ка бели щъркели. Птиците бяха кацнали до два големи комина и внимателно се ог­леждаха. Студентите се за­питаха дали те нямат нужда от помощ, нали по това зимно време трябва да са на юг.

Велико Търново – Топлото време се отразява върху числеността на водолюбивите птици

Когато обаче слънцето напече покрива, двете пти­ци отлетяха. Вероятно бяха спрели тук, за да се постоп­лят на комините, които из­лъчваха топлина от запале­ните в апартаментите печки. Предполага се, че двойката е същата, която вече години наред отглежда поколението си в гнездо на комина на ху­манитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и сега е останала да зимува тук. Явно в това време, когато ученици­те не учат и парното не ра­боти, птиците са потърсили другаде топлина.

Трудно може да се обясни защо щъркели остават да прекарат студените месеци у нас, а не отлитат на юг, както обикновено. Навярно, след като зимните температури вече не са толкова ниски, как­то някога, птиците намират по-лесно необходимата им храна и за целта се установя­ват край незамръзнали водо­еми, които не са никак малко.

Докато присъствието на щъркели през студените зимни месеци е изненада, то лебедите, които зимуват по двете реки – Янтра и Росица, традиционно отново са тук. Хората, особено децата, се радват на красивите птици и скоро не е имало случай ня­коя да е пострадала.

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ