ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В Доспат ще гонят бракониерите с модерни технически средства

доспат

Община Доспат започва борба срещу замърсяването на водоемите и бракониерството. Вече е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство. Одобреният бюджет е 95 393.38 лв., която сума представлява 100% от общите допустими разходи за изпълнение на проекта, от които 85% в размер на 81 084.38 лв. се осигурява от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15% в размер на 14 309 лв. от държавния бюджет на Република България.

Отпадна забраната за улов на балканска пъстърва

Наименованието на проекта е „Опазване на околната среда, превенция на замърсяването на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на Община Доспат”. Той е насочен към превенция и опазване на рибните ресурси /борба с бракониерството/ и опазване на околната среда, намаляване на броя на посегателства над видовете риби/рибните ресурси в изкуствените и естествените водни екосистеми, намиращи се на територията на общината. Предвижда се формиране на информирана и активна маса от местни доброволчески екипи чрез активното участие и ангажираност на Община Доспат. Бракониерите ще бъдат предледвани с  модерни технически средства – патрулна лодка, дрон, фотокапани, термовизионна камера, бинокли и други, чрез които да се осъществи адекватно противодействието на нарушителите. В рамките на проекта и след неговото приключване ще се извършват регулярни наблюдения от доброволци на общината и сдружението, които при взаимодействие с отговорните институции ще доведат до ограничаване на замърсяването на водните обекти и загуба на биоразнообразие.

24smolian.com

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ