ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Япония – Откриха как да спрат рибния канибализъм в аквакултурите

канибализъм

Изследователски екип от японски биолози от Научния център Нишина успешно създаде нови щамове зоопланктон, който може да бъде ползван за изхранване на подрастващи риби в акваферми. Целта е да се прекрати рибния канибализъм в аквакултурите, кой­то се оказва сериозен проблем и понижава производителността.

„На базата на нашия дългогодишен опит в биологията решихме да създадем нова форма на планктон, чрез генни мутации посред­ством облъчване на тежки йони. Получи се, а ние се надяваме това да бъде много подходяща храна за младите индивиди на изявени хищни риби, оглеждани в акваферми като групер, риба тон, кам­бала, лакерда. Тези и други риби в млада възраст се изхранват с животинска храна и при тях често се наблюдава канибализъм – по-едрите изяждат по-дребните. Новият планктон ще ги засища и така производството ще се стабилизира, при това на ниски цени“, споделя Томоко Абе, ръководител на научния екип.

Мусоните влияят на риболова по източното африканско крайбрежие

В Япония възлагат големи надежди на осъвременяване на ак­вакултурите като алтернатива за изхранване на населението в страната и изобщо в глобален мащаб. Не е случайно, че новата научна разработка е подкрепена от Японската агенция за научни изследвания в областта на рибарството.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ