ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Отлага се изложението EFTTEX 2021 в Прага

efttex

Съветът на EFTTA едино­душно реши, че насроченото за юни международно изло­жение на риболовни стоки и аксесоари EFTTEX 2021 в чешката столица Прага отно­во ще трябва да се отложи. Поради продължаващите усложнени обстоятелства около световната пандемия с Covid-19 и затрудненията от­носно пътуването се е стиг­нало до такъв извод.

Въпреки започналата вак­синация, темповете на бор­бата с пандемията са видимо по-забавени от очакваното. Това на практика ще затруд­ни придвижването, особено за изложители и посетители извън Европейския съюз. Съветът на EFTTA е бил из­правен пред трудния избор да организира изложението в доста по-ограничен мащаб или да го отложи отново, като същевременно възстанови средствата за резервации на участващите фирми. Избран е втория вариант.

Решено е да се върнат 75% от средствата на изло­жителите, които са предпла­тили за ползване на щанд на изложението. Уточнява се, че 100-процентово връщане няма как да се случи, тъй като вече са изразходвани пари по организацията на из­ложението в Прага.

Припомняме, че това е второ отлагане, след като и през миналата година пан­демията попречи да беше проведено.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ