140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Гладът все повече притиска полярните мечки

полярните мечки

Полярните мечки са започ­нали да навлизат в населени­те от хората райони за храна, както и да излизат на брега, когато морските птици гнез­дят и се хранят с яйцата им, съобщава РТС.

Ново проучване показва, че мечките са принудени да ко­ригират диетата си и факта, че все по-често ядат птичи яйца. Основата на диетата на полярните мечки са тюлени, белуги, моржове и някои ви­дове китове, които стават все по-малко, така че възмож­ностите за лов на мечките също са под въпрос. Един от резултатите от това положе­ние е нападение върху птичи гнезда, но също така и про­никване в човешки селища.

Ново проучване, публи­кувано в списанието „Royal Society Open Science“, про­следява как мечките се при­ближават до мястото, където гнездят птици, за период от 11 дни и колко е намалял бро­ят на яйцата на някои видове пернати.

Изследователи от Канада са използвали дронове за наблюдение, за да следят състоянието на гнездата на патици-джудже на остров Ми­тивик в провинция Нунавут. Някои мечки обаче обикалят места, където гнездата са вече празни и изразходват много енергия за незначите­лен улов.

„Това проучване показва, че макар видовете да могат да включват „по-малко пред­почитани“ ресурси в диета­та си, когато им е по-трудно да достигнат основната си плячка, те може да не са в състояние да направят това ефективно“, казват авторите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ